พริกผัดน้ำมันสำเร็จรูป ตราเจนจิรา

พริกผัดน้ำมันแซบเวอร์เจนจิรา

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์จากพริกแปรรูปแบรนด์เจนจิรา เช่น พริกผัดน้ำมันเจียวเจนจิรา