กระเทียมเจียวสำเร็จรูป-เจนจิรา

กระเทียมเจียวเจนจิรา

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์จากกระเทียมแปรรูปแบรนด์เจนจิรา เช่น กระเทียมเจียวเจนจิรา กระเทียมเจียวปรุงรส